Badmintons

Zāles lietošanas noteikumi:

  1. Uzstādam tīklu (uzstādīšanas instrukcija pieejama zemāk)
  2. Ieslēdzam gaismu, ja nepieciešams
  3. Pēc treniņa novācam tīklu un noliekam visu tajā pašā vietā, kur tas tika paņemts
  4. Izslēdzam gaismu!

Hall using rules

  1. Assemble the badminton net (installation of set you can find below)
  2. Turn on the light if necessary
  3. After practice de-assemble badminton net and put everything back in place
  4. Turn off the light!

Ieejot Beach Arena sporta kompleksā, pie administratora pa labi ir ģērbtuves, pa kreisi no administratora gaiteņa galā ir badmintona laukumi.

When you enter Beach Arena sports complex, the dressing rooms and showers are to your right, the sports hall is to the left, at the very end of the hallway.

Ieejot zālē, kreisajā pusē ir noliktava. Noliktavā gaisma ieslēdzas un izslēdzas automātiski. Tajā (pa kreisi) ir atrodams tīkls, statīvi tīklu balstam, kā arī pie pašām durvīm, zālē var ieslēgt gaismu.

At the entrance of badminton hall, on the left is storage. Entering storage (light in storage turn on and off automatic) is net, wooden studs and light switches.

Sienas pusē stiprinām āķi, to ieāķējot apaļajā kronšteinā aiz banera.

On wall side take hook and put it on round bracket behind advertising banner.

Zāles vidū otru tīkla pusi stiprinam pret tiesneša krēslu, vienkārši apmetot ap trubu cilpu un aizkabinot virvi aiz karabīnes

On other side to fix net – just take rope around referee chair and fix it hooking in carbine.

Saliekam mietiņus. Ja tīkls nav gana nostiepts, tad pabīdam tiesneša krēslu tālāk nost no sānu līnijas.

Add wooden studs. If net is too loose – move umpire chair further from badminton sideline.